Условие задания:

4 Б.
Якія знакі прыпынку трэба паставіць на канцы дадзеных сказаў, калі іх вымавіць з клічнай інтанацыяй?
 
Гэтыя дзверы зачыняюцца ці не?
 
 
І вы яшчэ не снедалі?