Условие задания:

1 Б.
Вызначы пабуджальны сказ і запішы яго:
Памятай пра знакі прыпынку!!!
  
1.
Птушкі збіраюцца ў вырай.
 
2.
Як называецца першы месяц года?
 
3.
Хай Сцёпка зробіць шпакоўню.