Теория:

Обрати внимание!
Сказ — гэта слова або некалькі слоў, якія выражаюць закончаную думку.
Пример:
З’яўляюцца сказамі:
Нельга доўга сядзець за камп’ютарам!
Ці любіце вы гуляць у камп’ютарныя гульні?
Часцей выкарыстоўвайце камп’ютар для вучобы.
Пример:
Не з’яўляюцца сказамі:
Верачка хуценька сабралася ў ... .
Андрэйка, на, гуляць, любіць, сябрамі, з, пляцоўцы, спартыўнай.
 
14.png
    ПРЫПÓЛ      ніжні край сукенкі, спадніцы