Теория

Задания

1. Вызначы вернае сцвярджэнне

Сложность: лёгкое

1
2. Які сказ пытальны?

Сложность: лёгкое

1
3. У групе сказаў знайдзі лішні

Сложность: лёгкое

1
4. У канцы якіх сказаў неабходны пытальнік?

Сложность: среднее

3
5. Выпішы словы-пытанні

Сложность: среднее

4
6. Пастаў знакі прыпынку ў канцы сказаў

Сложность: среднее

4
7. Запішы пытальны сказ

Сложность: сложное

1
8. Запішы сказы, ставячы патрэбны знак прыпынку

Сложность: сложное

3

Материалы для учителей