Теория:

Сказ, у якім выражаецца пытанне, называецца пытальным. У канцы пытальнага сказа
ставіцца пытальнік.
Пример:
Што мы называем сваім родным краем?
У пытальным сказе голас рэзка павышаецца на тым слове, у якім заключаецца пытанне.
Ты паклаў сшытак на стол?
Не, гэта зрабіў Сяргéй.
Не, я паклаў на стол дзё´ннік.
Я паклаў сшытак у рукза́к.
 
Обрати внимание!
Пытальныя сказы могуць утварацца з дапамогай спецыяльных пытальных слоў: дзе, калі, ці,
хто, што, куды, колькі, як.
У такім пытальным сказе голас павышаецца на пытальным слове.
16.pngСШЫТАКСшытыя, у вокладцы, лісты чыстай паперы для пісьма, малявання.Салдат даў хлопцу ў рукі тоўсты, з цвёрдай вокладкай сшытак.