Теория:

Агульная частка роднасных слоў, якая выражае іх асноўнае лексічнае значэнне, — гэта
корань. Роднасныя словы называюцца аднакаранёвымі.
Пры ўтварэнні і змяненні слоў можа адбывацца змена гукаў (чаргаванне). Часцей за ўсё чаргаванне сустракаецца ў каранях слоў: горад — гарадок, рэчка — рачны, кот — кацяня, снег — сняжок, слёзы — сляза, хада´ — хадзіць.
гарадскі.jpegГАРАДСКÍТое, што мае адносіны да горада.Гарадская вуліца. Гарадскі парк. 
свяціць.jpgСВЯЦÍЦЬВыпраменьваць святло ў прастору.Некалькі дзён быў дождж, а сёння свеціць сонца.
 
Обрати внимание!
     Алгарытм вызначэння кораня:
 1. Падбіраем да слова роднасныя (аднакаранёвыя) словы.
 2. Выдзяляем у словах агульную частку.
 3. Памятаем, што пры ўтварэнні і змяненні слоў у корані можа адбывацца змена гукаў (чаргаванне).
 4. Абазначаем корань у слове.