Условие задания:

2 Б.
Адзнач вернае сцвярджэнне: (Адказ Так ці НЕ)
  
Роднасныя словы называюцца аднасастаўнымі.
 
 
Часцей за ўсё чаргаванне сустракаецца ў каранях слоў.ТакНе