Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Напісанне прыставак і прыназоўнікаў

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Прыстаўка ці прыназоўнік? 1 вид - рецептивный лёгкое 2 Б. Вызначыць прыстаўку ці прыназоўнік
2. Прыназоўнік ці не? 1 вид - рецептивный лёгкое 2 Б. Вызначыць, дзе запісаны прыназоўнік, а дзе - прыстаўка
3. Выберы правільны адказ 1 вид - рецептивный лёгкое 2 Б. Фарміраванне навыку адрозніваць паняцце "прыстаўкі" ад "прыназоўніка" і іх ролі ў мове
4. Запішы адпаведна правапісу 1 вид - рецептивный среднее 2 Б. Вызначыць прыстаўку ці прыназоўнік і запісаць
5. Утвары спалучэнні слоў і запішы іх 1 вид - рецептивный среднее 2 Б. Правапіс прыназоўнікаў і прыставак у словазлучэннях
6. Гульня "Карэктар" 2 вид - интерпретация сложное 2 Б. Выправіць памылкі і запісаць вершы правільна
7. Раскрый дужкі і запішы 2 вид - интерпретация сложное 2 Б. Раскрыць дужкі і запісаць сказы
8. Выправі памылкі і запішы 2 вид - интерпретация сложное 2 Б. Выправіць памылкі ў сказах і запісаць

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа па тэме: "Напісанне прыставак і прыназоўнікаў" 00:15:00 среднее 10 Б. Замацаванне ведаў па тэме: "Напісанне прыставак і прыназоўнікаў"
2. Тэст па тэме: "Напісанне прыставак і прыназоўнікаў" 00:20:00 среднее 10 Б. Абагульненне ведаў па тэме: "Напісанне прыставак і прыназоўнікаў"