Условие задания:

2 Б.
Уважліва прачытай. Утвары спалучэнні слоў і запішы іх:
 
(да)бегчы (да)школы -
 
(за)каціць (у)двор -