Условие задания:

2 Б.
Раскрый дужкі і запішы:
 
(На) канверце (на)пісаны дакладны адрас.
 
 
Ліха (не)знаць – (на)сваім полі араць.