Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы, якія сцвярджэнні раскрываюць сутнасць такіх паняццяў, як нулявы канчатак і адсутнасць канчатка:
(Адказ запішы слова "Правільна" ці "Неправільна" без кропак на канцы.)
 
Нулявы канчатак выражаны трыма літарамі.
 
.
 
У словах без канчаткаў канчатак выражаны двукоссем.
 
.