Условие задания:

2 Б.
-Н- ці -НН-? Выберы правільны адказ і запішы словы:
Словы запісвай з маленькай літары без кропкі на канцы!!!
  
гадзі...а -
 
ко...ік -