Теория:

Калі корань заканчваецца на н, а суфікс пачынаецца з гэтай літары, то пішуцца абедзве літары: дзень - дзённы - дзённік.
Обрати внимание!
Слоўнікавыя словы
пошта.jpgПÓШТАУстанова для перасылкі пісем, грошай, лёгкіх грузаў і пад., а таксама памяшканне, дзе знаходзіцца гэта ўстанова.На пошце было чалавек з дзесяць наведвальнікаў.
дзённік.jpgДЗЁННІКВучнёўскі сшытак для запісу зададзеных урокаў і выстаўлення ацэнак. Пятро Захаравіч нечакана пацікавіўся Рыгоркавым школьным дзённікам.