Условие задания:

2 Б.
-Н- ці -НН-? Запішы правільны адказ:
Запісвай з вялікай літары (напрыклад: Н, НН)!!!
  
гадзі...ік -
 
гадзі...ік -