Условие задания:

6 Б.
Прачытай. Падзялі словы на групы і запішы:
Запісвай з маленькай літары без кропкі на канцы. Словы запісвай па парадку!!!
  
Бяссо(н/нн)ы, ра(н/нн)і, гадзі(н/нн)ік, наруч(н/нн)ыя, настоль(н/нн)ыя, гадзі(н/нн)а.
 
Словы з -Н-Словы з -НН-