Условие задания:

8 Б.
У якіх словах прыстаўка заканчваецца на літару З ці С? Адзнач вернае слова і запішы яго:
Запісвай з маленькай літары без знакаў прыпынку!!!
 
З?

у...плёсквае, ...бірала, ...кладала -
 
С?
ра...круціць, ра...вязаць, ра...жыцца -
 
З?
бе...дапаможны, бе...клапотны, бя...концы -
 
С?
бе...білетны, бя...межны, бя...концы -