Условие задания:

2 Б.
Так ці не?
  
Прыстаўкі аб-, ад-, над-, пад-, прад-, перад- пішуцца нязменна.
 
 
У прыстаўках з-/с-, раз-/рас-, без-/бес-, уз-/ус- літара с пішацца перад звонкімі зычнымі, а літара з — перад глухімі зычнымі.