Условие задания:

8 Б.
З- ці С-? Дапішы ў словы патрэбныя прыстаўкі:
Словы запісвай з маленькай літары без кропак на канцы!!!
  
...трывожыць -  - 
 
...калыхнуць -  - 
 
...выніковы -  - 
 
...дапаможны -  -