Условие задания:

10 Б.
Падбяры да прапанаваных слоў праверачныя аднакаранёвыя словы з прапанаваных. Устаў патрэбныя літары. Запішы пары слоў:
загака - (загадаць, загадкавасць)
 
 
ко - (кошык, кошкі)
 
 
мы -  (мышка, мышаня)
 
 
сне - (сняжок, снягі)
 
 
наро - (народу, нарад)