Теория:

Пры ўтварэнні і змяненні слоў можа адбывацца змена гукаў (чаргаванне). Часцей за ўсё чаргаванне сустракаецца ў каранях слоў: горад — гарадок, рэчка — рачны, кот — кацяня, снег — сняжок, слёзы — сляза, хада´ — хадзіць.
Некаторыя чаргаванні гукаў у корані слоў можна растлумачыць, звярнуўшыся да гісторыі развіцця нашай мовы. Такія чаргаванні называюць гістарычнымі: дарога — дарожны — на дарозе; гарох — гарошак — у гаросе; вязаць — вяжу; рука — ручка — у руцэ.
 
Обрати внимание!
ЗАПОМНІ
1. Існуюць парныя звонкія і глухія зычныя:
Б-П, Г-Х, Д-Т, З-С, Ж-Ш.
2 . Каб праверыць парны зычны, патрэбна змяніць слова так, каб пасля гэтага зычнага стаяў галосны.
 
Пример:
шапачка – шапка
кропачка– кропка
 
Обрати внимание!
Слоўнікавае слова
павук.jpgПАВУ'КЧленістаногая жывёліна, якая пляце павуціну.Ядавіты павук.