Условие задания:

10 Б.
Уважліва прачытай. Падбяры да прапанаваных слоў праверачныя аднакаранёвыя словы з прапанаваных. Устаў патрэбныя літары:
загака -  (загадаць, загадкавасць)
лу -  (лужок, лугавы)
адлё -  (пералёт, пералёты)
дарока -  (дарожачка, дарожкі)
наро -  (народу, нарад)