Теория:

Частка слова, якая стаіць перад коранем і служыць для ўтварэння слоў, — гэта прыстаўка.
 
прыстаўка1.jpg
 
Обрати внимание!
Слоўнікавае слова
звінець.jpegЗВІНЕ́ЦЬУтвараць тонкі металічны гук.Гулі паравозы, ляскаталі пад'ёмнікі на прыстані, звінелі трамваі.