Теория:

Словы з аднолькавай часткай, у якой заключаецца асноўнае для іх лексічнае значэнне, называюцца роднаснымі.
Агульная частка роднасных слоў, якая выражае іх асноўнае лексічнае значэнне, — гэта
корань. Роднасныя словы называюцца аднакаранёвымі.

састаў слова1.png