Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Суфікс

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. У склад якіх слоў уваходзіць суфікс? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Практыкаванне накіравана на фарміраванне навыку вылучаць словы, у складзе якіх ёсць суфікс
2. Утварэнне слоў пры дапамозе суфіксаў 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Практыкаванне накіравана на фарміраванне навыку супастаўляць словы з суфіксам і без яго
3. У якіх словах ёсць суфікс –ск–? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Практыкаванне накіравана на фарміраванне навыку вылучаць словы, у якіх ёсць суфікс –ск–
4. Утвары пры дапамозе суфіксаў -іст-/-ыст- новыя словы 1 вид - рецептивный среднее 2 Б. Практыкаванне накіравана на фарміраванее навыку ўтвараць пры дапамозе суфіксаў -іст-/-ыст- новыя словы
5. Які суфікс у слове? 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Выпісаць суфіксы з прапанаваных слоў
6. Выпішы словы з памяншальна-ласкавым значэннем 2 вид - интерпретация среднее 2 Б. Выпісаць словы з памяншальна-ласкавым значэннем
7. Утвары словы з суфіксам і запішы 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Практыкаванне накіравана на фарміраванне навыку ўтвараць словы з суфіксамі памяншальна-ласкальнага адцення
8. Які суфікс можна далучыць да слова? 2 вид - интерпретация сложное 3 Б. Практыкаванне накіравана на фарміраванне навыку выбіраць суфіксы, якія могуць удзельнічаць у ўтварэнніі новых слоў ад дадзеных
9. Утвары аднакаранёвыя словы па ўзоры 2 вид - интерпретация сложное 2 Б. Практыкаванне накіравана на фарміраванне навыку ўтвараць словы-назвы дзіцянят жывёл пры дапамозе суфіксаў -ан-, -ян- і інш.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа па тэме: "Суфікс" 00:15:00 среднее 14 Б. Замацаванне ведаў па тэме "Суфікс"
2. Тэст па тэме: "Суфікс" 00:20:00 среднее 10,5 Б. Абагульненне па тэме "Суфікс"