Условие задания:

2 Б.
Уважліва прачытай. Выпішы словы з памяншальна-ласкальным значэннем:
Словы запісвай па парадку з маленькай літары праз коску, не змяняючы канчаткі, без кропкі на канцы!!!
 
Кругленькі, маленькі, за хвост не паднімеш.
 
 
Дзядуля без сякеры мост пабудаваў.