Теория

Задания

1. Знайдзі адназначнае слова

Сложность: лёгкое

1
2. Знайдзі мнагазначнае слова

Сложность: лёгкое

1
3. Дапоўні кожны рад слоў

Сложность: лёгкое

2
4. Знайдзі адназначнае слова і запішы

Сложность: среднее

1
5. Запішы мнагазначнае слова

Сложность: среднее

1
6. Дапоўні кожны рад слоў і запішы

Сложность: среднее

2
7. Значэнне якіх слоў раскрываецца?

Сложность: сложное

4
8. Запішы дапоўнены рад слоў

Сложность: сложное

2

Материалы для учителей