Условие задания:

2 Б.
Уважліва прачытай словы. Вызначы, у якой групе запісаны адназначныя словы, а ў якой — мнагазначныя. Дапоўні кожны рад слоў і запішы слова:
Запісвай з маленькай літары без знакаў прыпынку!!!
  
1.
Настаўнік, балерына, музыкант, гледачы, ... .
Словы для даведак: нос, іголка, хлопчык.
 
2.
Іголка, клас, дошка, пад’езд, ... .
Словы для даведкі: дзяўчынка, нос, хлопчык.