Условие задания:

1 Б.
Прачытай і запішы мнагазначнае слова:
Запісвай з маленькай літары без знакаў прыпынку!!!
  
камп'ютар, грэбень -