Условие задания:

2 Б.
Уважліва прачытай словы. Вызначы, у якой групе запісаны адназначныя словы, а ў якой — мнагазначныя. Дапоўні кожны рад слоў:
 
Афіша, балерына, музыкант, настаўнік, ... .
 
Іголка, дошка, зорка, пад’езд, ... .