Теория:

Словы, якія маюць адно значэнне, называюцца адназначнымі. Словы, якія маюць
некалькі значэнняў, называюцца мнагазначнымі.
адназначныя і мнагазначныя словы.png