Условие задания:

4 Б.
Уважліва прачытай. Значэнне якіх слоў раскрываецца ніжэй? Запішы гэтыя словы. Вызначы, адназначнымі ці мнагазначнымі з'яўляюцца запісанныя словы:
Запісвай з маленькай літары без знакаў прыпынку!!!
 
1.
Дождж з маланкай і громам. 
 
 -
Словы для даведкі: віктарына, падвячорак, навальніца, вясёлка, нумар.
  
2.
Працягласць існавання ўсіх з'яў рэчаіснасць якая вымяраецца вякамі, гадамі, гадзінамі, мінутамі. Больш-менш пэўны прамежак у паслядоўнай змене гадзін, дзён, гадоў, у які што-небудзь адбываецца.
 
 -
Словы для даведкі: калыханка,іголка, час, настаўнік, сшытак.