Теория:

Словы могуць ужывацца ў прамым і пераносным значэнні. Прамое значэнне слова
з’яўляецца зыходным, асноўным. Пераноснае значэнне ўзнікае звычайна пры пераносе назвы з аднаго прадмета на другі на аснове іх падабенства.
прамое і пераноснае.png