Условие задания:

1 Б.
Прачытай і вызначы сказ, у якім слова ўжываецца ў прамым значэнні::