Условие задания:

3 Б.
Уважліва прачытай. Дапоўні сказы патрэбнымі словамі з правага слупка. Запішы гэтыя сказы:
Запісвай сказы з усімі патрэбнымі знакамі прыпынку!!!
  
1.
Асобнае памяшканне для жылля ў кватэры, доме — гэта ... .
 
 
  
 
 
2.
 
Вялікая бойкая дарога, звычайна абсаджаная дрэвамі; шлях, тракт - гэта ...
 
3.
Работа, занятак; тое, чым хто-небудзь заняты - гэта ...