Условие задания:

3 Б.
Уважліва прачытай. Дапоўні сказы патрэбнымі словамі з правага слупка. Запішы гэтыя словы:
Запісвай з маленькай літары без знакаў прыпынку!!!
  
Скарб, пажыткі, прадметы асабістага карыстання - гэта.
Сукупнасць агульнапрынятых гукавых і лексіка-граматычных сродкаў для выказвання думак і наладжвання сувязі паміж людзьмі - гэта.
Работа, занятак; тое, чым хто-небудзь заняты - гэта.