Условие задания:

3 Б.
Уважліва прачытай. Дапоўні сказы патрэбнымі словамі з правага слупка:
 
Вадаплаўная птушка з шырокай дзюбай, кароткай шыяй і кароткімі лапамі — гэта ... ..
Сукупнасць агульнапрынятых гукавых і лексіка-граматычных сродкаў для выказвання думак і наладжвання сувязі паміж людзьмі - гэта.
Адсутнасць шуму і руху; цішыня - гэта.