Условие задания:

6 Б.
Разгледзь малюнкі. Як па-руску называюцца прадметы і з’явы, адлюстраваныя на іх? Якімі беларускімі словамі ты падпішаш кожны з малюнкаў? Запішы гэтыя словы:
Запісвай з маленькай літары без знакаў прыпынку!!!
  
 ПА-РУСКУПА-БЕЛАРУСКУ
канапа.jpg
гарбуз.jpg
гасцінец.jpg