Условие задания:

2 Б.
Дапоўні сказы патрэбнымі словамі з правага слупка:
Запісвай слова з маленькай літары без знакаў прыпынку!!!
  
Гладкая бліскучая паверхня, здольная даваць адбіткі тых
прадметаў, якія знаходзяцца перад ёй — гэта
 .
КАЧКА ЛЮСТЭРКА
ПАКОЙ ГАЙДАНКА
Тканы, звычайна варсісты ўзорчаты выраб для ўпрыгожвання сцен, высцілання падлогі - гэта .
ЧАРАВІКІ ДЫВАН
ГАСЦІНЕЦ МЭБЛЯ