Теория:

План раскрывае змест тэксту і перадае паслядоўнасць развіцця аўтарскай думкі.
 
Для таго, каб саставіць план тэксту, патрэбна:
1) падзяліць тэкст на сэнсавыя часткі;
2) вызначыць галоўнае у кожнай з частак;
3) даць загаловак кожнай з частак.
Загалоўкі і будуць з’яўляцца пунктамі плану. 
 
Пры складанні плана можна:
1) выдзяляць галоўнае ў кожнай частцы тэксту і даваць ёй назву;
2) ставіць пытанне да кожнай часткі тэксту.