Условие задания:

1 Б.
Як ты лічыш, што выражае асноўная думка тэксту?