Теория:

Тэкст - гэта група сказаў, звязаных па сэнсе.
 
Тэма тэксту - гэта тое, пра што (ці пра каго) гаворыцца ў тэксце: круг падзей, з'яў, праблем, паняццяў і г.д.
 
Асноўная думка, ідэя - гэта тое галоўнае, то хацеў сказаць аўтар тэксту. Тэма і асноўная думка звязаныя паміж сабой. Акрамя таго, асноўная думка таксама вызначае змест тэксту. Яна можа быць сфармуляваная ў адным з яго прапаноў. Але часцей за ўсё асноўную думку трэба сфармуляваць самому, удумліва прачытаўшы тэкст. Асноўная думка (як і тэма) можа быць выказана ў загалоўку тэксту.
 
Обрати внимание!
Тэкст— гэта выказванне, у якім некалькі сказаў звязаны паміж сабой па сэнсе.
Сказы ў тэксце аб’яднаны тэмай і асноўнай думкай. На тэму або асноўную думку можа ўказваць загаловак тэксту.