Условие задания:

2 Б.
Параўнай групу сказаў. Вылучы тую групу, у якой сказы звязаны па сэнсе: Адзнач лічбай 1 ці 2!!!
  
1
2
 
Спадчына! Якое простае слова, і які няпросты яго сэнс! Цяжка ўявіць сабе чалавека без гісторыі, без кроўных сувязей з роднай зямлёй.Нарач — самае вялікае возера ў Беларусі. Турысты любаваліся лясным возерам. Паўночную частку Беларусі называюць краем блакітных азёр. Дзядуля расказаў унукам легенду пра возера Свіцязь.
 
У гэтай птушкі вострая дзюба. Там яны ўбачылі дзятла. Дзеці хадзілі ў лес. Ёй дзяцел здабывае сабе ежу.
 
Дзеці хадзілі ў лес. Там яны ўбачылі дзятла. У гэтай птушкі вострая дзюба. Ёй дзяцел здабывае сабе ежу.