Условие задания:

6 Б.
Укажы, якія знакі прыпынку і пасля якіх слоў (перад якімі словамі) ставяцца.

Беларусь Ты нас узгадавала мужнымі. 
 
Пасля (перад) словам "" ставіцца  .

Каця не ідзі ты так позна ў кіно. 

 ставіцца пасля (перад) слова(м) "".
 
Не смейся з мяне дружа.

Пасля (перад) словам "" ставіцца .