Условие задания:

1 Б.
Пазнач назвы тэрмінаў па іх азначэннях.
 
 — гэта словы, што абазначаюць таго або тое, да каго ці да чаго звяртаюцца.
 
Размяшчэнне зваротка ў межах сказа .