Теория:

Калі аднародныя члены сказа звязаны па сэнсе і інтанацыі, то паміж імі ставіцца коска:
Ложкі і відэльцы былі прынесены раней.
Шкляныпразрысты туман лёг на зямлю.
 
Калі паміж аднароднымі членамі ёсць злучнікі, то коскі ставяцца наступным чынам.
 
Знаки прыпынку пры аднарод членах.png
Асаблівасць злучнікаў і, ды (у значэнні і) у тым, што яны могуць звязваць члены сказа папарна. У гэтым выпадку коскамі раздзяляюцца пары:
На полі раслі чырвоныя ды жоўтыябелыя ды сінія кветкі.
У школу прывезлі кнігі і часопісыгазеты і буклеты.
Абагульняльнымі называюцца такія словы, якія маюць больш шырокае (родавае) значэнне ў параўнанні са значэннем аднародных членаў (відавым).
Знаки прыпынку пры абагул словах.png