Условие задания:

1,5 Б.
Выберы прыметы аднародных членаў сказа (адказ — нумар сцвярджэння).
 
   
 
1.Да іх ставяцца аднолькавыя пытанні

2.Азначэнне, дапаўненне

3.З’яўляюцца адным членам сказа

4.Адносяцца да аднаго слова