Условие задания:

1,5 Б.
Узгадай назвы тэрмінаў па іх азначэннях.
 
Сэнсава, граматычна, інтанацыйна аформленая адзінка мовы і маўлення — гэта .
 
 — від сказа, які складаецца з адной грамадычнай асновы.
 
 — сказ, у якім некалькі граматычных асноў (дзейнікаў і выказнікаў).