Теория

Задания

1. Да якіх тэрмінаў дадзены азначэнні?

Сложность: лёгкое

1,5
2. У якіх словах мяккі знак змякчальны, а ў якіх — раздзяляльны?

Сложность: лёгкое

2
3. У якіх словах выяўляецца дзеканне, а ў якіх — цеканне?

Сложность: лёгкое

1,5
4. У якіх словах адбылося падаўжэнне гукаў, а ў якіх — падваенне?

Сложность: лёгкое

1,5
5. У якіх словах пішацца мяккі знак, а ў якіх — апостраф?

Сложность: среднее

4
6. Ці правільна падабраны праверачныя словы?

Сложность: среднее

4
7. Вызначы словы, у якіх можа адбыцца дзеканне (цеканне)

Сложность: среднее

4
8. Якія падставы для дзекання (цекання) у словах?

Сложность: среднее

4
9. Чаму ў слове пішацца у?

Сложность: среднее

4
10. Запішы словы, выправіўшы памылкі на ўжыванне мяккага знака і апострафа (з малой літары)

Сложность: сложное

6
11. Запішы словы, уставіўшы д, т або дз, ц замест пропускаў

Сложность: сложное

6
12. Запішы у або ў

Сложность: сложное

6
13. Запішы словы, раскрыўшы дужкі

Сложность: сложное

6
14. Запішы назоўнікі ў творным склоне

Сложность: сложное

6

Тесты

1. Трэніроўка Фанетыка і арфаграфія

Сложность: среднее

15

Материалы для учителей