Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Правапіс некаторых літар і знакаў Тэарэтычны матэрыял аб правапісе падоўжаных і падвоеных зычных; мяккага знака і апострафа; у і ў; дзеканні і цеканні.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Да якіх тэрмінаў дадзены азначэнні? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Узгадаць да кожнага азначэння паняцце, што ім характарызуецца.
2. У якіх словах мяккі знак змякчальны, а ў якіх — раздзяляльны? 1 вид - рецептивный лёгкое 2 Б. Вызначыць, у якіх словах мяккі знак змякчальны, а ў якіх — раздзяляльны.
3. У якіх словах выяўляецца дзеканне, а ў якіх — цеканне? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, у якіх словах выяўляецца дзеканне, а ў якіх — цеканне.
4. У якіх словах адбылося падаўжэнне гукаў, а ў якіх — падваенне? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, падаўжэнне ці падваенне адбылося ў слове.
5. У якіх словах пішацца мяккі знак, а ў якіх — апостраф? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Высветліць, у якіх словах пішацца мяккі знак, а ў якіх — апостраф.
6. Ці правільна падабраны праверачныя словы? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, ці правільна падабраны праверачныя словы.
7. Вызначы словы, у якіх можа адбыцца дзеканне (цеканне) 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць словы, у якіх можа адбыцца дзеканне (цеканне).
8. Якія падставы для дзекання (цекання) у словах? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць прычыны, паводле якіх у словах адбываецца дзеканне ці цеканне.
9. Чаму ў слове пішацца у? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Высветліць, чаму ў слове пішацца у.
10. Запішы словы, выправіўшы памылкі на ўжыванне мяккага знака і апострафа (з малой літары) 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць словы, выправіўшы памылкі на ўжыванне мяккага знака і апострафа (з малой літары).
11. Запішы словы, уставіўшы д, т або дз, ц замест пропускаў 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць словы, уставіўшы д, т або дз, ц замест пропускаў.
12. Запішы у або ў 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Уставіць у слова замест пропуску у або ў.
13. Запішы словы, раскрыўшы дужкі 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць словы, раскрыўшы дужкі.
14. Запішы назоўнікі ў творным склоне 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць назоўнікі ў творным склоне.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Фанетыка і арфаграфія 00:05:00 среднее 15 Б. Заданні тэставай работы (1—2 узроўняў складанасці) скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, як вызначэнне сутнасці паняццяў “дзеканне”, “цеканне”, “мяккі знак”, “раздзяляльны мяккі знак”, умоў напісання у і ў, мяккага знака і апострафа, падоўжаных і падвоеных зычных, а таксама знаходжанне арфаграф, заснаваных на дадзеных умовах.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Фанетыка і арфаграфія 00:06:00 среднее 23,5 Б. Заданні тэставай работы (3—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці дамашняй работы, скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, заснаваных на перадачы пры пісьмовым маўленні дзекання і цекання, правапісе у і ў, мяккага знака і апострафа, падоўжаных і падвоеных зычных.
2. Праверачная работа Фанетыка і арфаграфія 00:20:00 среднее 47,5 Б. Заданні тэставай работы (1—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці праверкі засвоеных ведаў па тэме “Фанетыка і арфаграфія”, скіраваны на праверку такіх выпрацаваных пры папярэднім выкананні практыкаванняў уменняў і навыкаў, як вызначаць умовы напісання у і ў, мяккага знака і апострафа, падоўжаных і падвоеных зычных, перадачы на пісьме дзекання і цекання, а таксама знаходжанне арфаграф, заснаваных на дадзеных умовах.