Условие задания:

6 Б.
Што трэба запісаць у словах? Выберы патрэбны варыянт у дужках (запішы гэты варыянт з малой літары).
 
У(з, зз)броіцца 
 
Карыслівас(ц, цц)ю 
 
Прыво(л, лл)е